Adres naszej strony internetowej to: https://www.justphotos.com.pl

Administrator danych: Administratorem Państwa danych osobowych jest fotograf/projektant graficzny Aleksandra Mielniczuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Follow your  dreams Aleksandra Mielniczuk z siedzibą w Katowicach (40-650), ul. Jaworowa 58/1, NIP: 9542838589, telefon kontaktowy: 519 463 958, e-mail do kontaktu: kontakt@justphotos.com.pl

Regulamin sesji:

 1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 2. Klienci rezerwujący sesję oświadczają, iż zapoznali się z portfolio, stylem prezentowanych fotografii, ich graficznej obróbki
 3. Klient otrzymuje dokładnie taką ilość fotografii jaką zakupił w danym pakiecie
 4. Istnieje możliwość zakupienia większej ilości zdjęć niż w wybranym pakiecie
 5. Istnieje możliwość zakupienia zdjęć cyfrowych surowych (bez obróbki) za dodatkową opłatą
 6. Klient ma świadomość, że Fotograf nie wykonuje zdjęć na podobieństwo stylu innego Fotografa
 7. W przypadku sesji plenerowych istnieje możliwość przeniesienia terminu zdjęć JEDEN RAZ ze względu na pogodę. Sesja odwoływana jest na godzinę / pół godziny przed ustalonym terminem w przypadku deszczu, wiatru bądź burzy. Ciemne chmury nie są powodem do odwołania zdjęć. W przypadku choroby również uzgadniamy nowy termin.
 8. Klient ma świadomość, że każda sesja wykonywana jest w innych warunkach, dlatego Fotograf nie jest w stanie idealnie odtworzyć wcześniej wykonanego przez siebie zdjęcia, które można oglądać w jego portfolio.
 9. Wynagrodzenie za sesję zdjęciową należy uiścić w dniu sesji gotówką lub przelewem. Nie wysyłam plików do czasu otrzymania pełnej kwoty wynagrodzenia.
 10. Galeria zdjęć służy do podglądu oraz wyboru ujęć w pakiecie. Po dokonaniu wyboru, opłaceniu dodatkowych zdjęć zostaną one wysłane po obróbce. Zabronione jest pobieranie zdjęć z galerii do wyboru. Zdjęcia są zabezpieczone.
 11. Gwarantuję wykonanie usługi na poziomie pokazanym w portfolio na stronie oraz w moich social media. Efekt sesji zależy jednak również od Waszego zaangażowania.

Płatność:

 1. Płatność za sesję zdjęciową odbywa się gotówką bądź przelewem w dniu jej realizacji. Jest to warunek przekazania Klientowi zabezpieczonej galerii zdjęć do postprodukcji (obróbki graficznej-retuszu), która zostanie wykonana w następnej kolejności.
 2. Płatność w formie gotówkowej bądź przelewem. Aktualnie nie istnieje możliwość płatności kartą. Proszę o przygotowanie już wyliczonej kwoty.
 3. Ceny nie podlegają negocjacji.
 4. Klient po opłaceniu sesji otrzymuje dowód sprzedaży – fakturę.
 5. Opłaty za dodatkowe ujęcia można dokonać przelewem na konto zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Ekspresowa obróbka (24h od wybrania i opłacenia zdjęć) + 200 zł.
 7. W pełni opłacone zamówienie z koszyka z uwzględnionymi dodatkami, kolejkowane jest do pracy nad obróbką.
 8. Ze względu na indywidualny charakter każdego zlecenia fotograficznego przedstawione są jedynie zakresy cen. Pełna wycena zdjęć z sesji nastąpi po ustaleniu wszystkich warunków z Klientem.
 9. Pobierany jest bezzwrotny zadatek.

Sesja zdjęciowa:

 1. Sesja zdjęciowa w zależności od ustaleń z Fotografem wykonywana jest w studio lub w plenerze.
 2. Czas trwania sesji zdjęciowej zależy od typu sesji i wybranego pakietu.
 3. Spóźnienie Klienta zostanie odliczone od czasu sesji.
 4. Na sesję przychodzimy o wyznaczonej godzinie (na czas trwania sesji składają się przygotowania, dlatego nie ma potrzeby przychodzić dużo przed czasem).
 5. Na sesję przychodzą jedynie osoby biorące udział w zdjęciach.
 6. Przed sesją należy wyrazić bądź nie, zgodę na publikację swojego wizerunku.
 7. Na sesji zabronione jest wykonywanie zdjęć własnym smartfonem, tabletem lub aparatem. Nie zastosowanie się do powyższego paragrafu powoduje automatyczne przerwanie sesji przez Fotografa.
 8. Klient ma świadomość, że na efekt końcowy sesji wpływa m.in. jego przygotowanie (stylizacja, makijaż) oraz zaangażowanie przy pozowaniu.
 9. Czynniki mające wpływ na realizację sesji dziecięcych tj. wiek dziecka czy usposobienie, humor danego dnia może spowodować, że Klient otrzyma zdjęcia mogące różnić się od tych prezentowanych w portfolio.

Sesja zdjęciowa podzielona jest na poszczególne etapy:

 1. Rezerwacja sesji
 2. Sesja zdjęciowa z płatnością w dniu spotkania
 3. Przekazanie zdjęć przez Fotografa do wyboru dla Klienta
 4. Wybór zdjęć przez Klienta
 5. Obróbka graficzna i retusz zdjęć
 6. Otrzymanie zdjęć cyfrowych obrobionych

Reklamacje i odstąpienie od umowy:

 1. Reklamacje Usług, Klient może składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres amjustphotos@gmail.com
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:
 4. osoby składającej reklamację, jako Klienta;
 5. usługę, której reklamacja dotyczy;
 6. zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
 7. okoliczności uzasadniające reklamację;
 8. ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.
 10. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 11. O decyzji Usługodawcy Klient zostanie powiadomiony pisemnie przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.
 12. Ograniczenie prawa do odstąpienia Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zwroty

Ograniczenie prawa do odstąpienia. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy. Treści cyfrowe Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

Reklamacje Usług, Klient może składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres kontakt@justphotos.com.pl
Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja musi zawierać dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:
– osoby składającej reklamację, jako Klienta;
– usługę, której reklamacja dotyczy;
– zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
– okoliczności uzasadniające reklamację;
– ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Usługodawcy Klient zostanie powiadomiony pisemnie przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.